Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarına tam uyumludur.

Ders kitaplarındaki ünite ve konuların tümünü içerir.