Destek Destek

Okulistik Kalite Standartları

Öğrencilerimiz en değerli varlıklarımız, onların temelleri sağlam atılmış akademik
süreçlerden geçerek ilerlemeleri için sizlerle birlikte çalışıyoruz.

Kalite Sertifikası

Kalite
Politikamız

Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001:2015 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmekte ve sürekli iyileştirilme yaklaşımı doğrultusunda yönetilmektedir.

 • Sağlamış olduğumuz ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
 • Performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemeyi, teknolojideki son gelişmeleri takip edilmeyi,
 • Gelişen eğitim teknolojilerini yakından takip etmeyi, eğitim teknolojilerinin gelişiminde katkıda bulunmayı,
 • Sürekli iyileştirme politikası gereğince tüm süreçlerimizde verimliliğimizin en üst seviyede olmasını,
 • Takım çalışması odaklı kalite hedeflerini en üst seviyelere çıkarmayı ve yenilikçi yaklaşımları desteklemeyi,
 • Sahip olduğumuz kaynakları en iyi şekilde kullanarak çözümler sunmayı ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.
Kalite Sertifikası

BGYS
Politikamız

Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı, kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamayı,

 • Bilgi güveliği yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmeyi,
 • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlallerinin, ilgili birimler tarafından raporlandığını ve önlemler alındığını,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızlı müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü sağlamayı amaçlar.