Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarımız Hakkında

Okulistik olarak 2004 yılından beri kurumsal ölçme ve değerlendirme çözümleri sunmaktayız.

Sorularımız güncel MEB Öğretim Programı ile %100 uyumlu olarak hazırlanmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme çözümlerimiz “eğitim süreçlerindeki gelişimi” raporlamak ve kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilmiş birer araçtır. Bir üst kuruma yerleştirme amaçlı değildir.

Ülkemizde uygulanan LGS, YGS gibi sınavlar ise bir üst kuruma “yerleştirme” odaklıdır.

Yerleştirmenin doğası gereği “sıralama” esastır. Bizlerin çözümlerinde ise asıl kriter “sıralama” değil, “gelişim”dir.

Özetle; biz “sonuç”la değil, “süreç”le ilgilenmekteyiz.

Uygulamalarımızda sorulan soruların hangi konular ile ilgili olacağının planlaması sene başında yapılmakta ve yayımlanmaktadır.

Uygulamalarımızda ülkemizde yapılan sınav sistemlerinde kullanılan güncel puanlama kriterleri tercih edilerek uygulamalarımızın kullanıcılarımıza ulusal sınavlar açısından da “fikir vermesi” hedeflenmektedir.

Puan hesaplamaları ile ilgili ayrıntılı bilgilere yandaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Değerlendirme Kılavuzu

Konu dağılımlarına yandaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Konu Dağılımları

Velilerimize Öneriler

Sadece bir sınav sonucuna bakarak öğrencimizin gelişimi hakkında fikir sahibi olmak mümkün değildir.

Unutmayın! Eğitim sürecini değerlendiriyorsunuz, sonucunu değil, dolayısıyla “sıralama” asıl odağınız olmasın.

Yıl boyunca uygulamalarımıza katılan toplam katılımcı sayısı artabilir veya azalabilir. Dolayısıyla öğrencimizin sıralaması da artabilir veya azalabilir. Asıl bakmanız gereken kaçıncı olduğu değil, kaçıncı “yüzdelik dilim”de olduğudur.

Her çocuk 1. olacak diye bir kural yoktur. İlerlemeyi mutlaka önemseyiniz.

Öğrencilerimizin durumunu yine kendisinin bir önceki durumu ile karşılaştırınız.

Türkiye geneli zorluk dereceleri 2 ve 3. sınıflarda kolay, 4–8. sınıflarda orta olarak planlanmaktadır ancak zorluk şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Türkiye genelinde çok zor olan bir soru şubede çok kolay veya tersi gibi durumlar olabilir.

Öğrencimiz eğitim sürecine öğretmenleri ile kendi şubesinde devam ettiği için öğrencimizin gelişimini “şubesinin başarısına göre” değerlendirmek doğru olacaktır.

Şubesinin ders başarı ortalamaları ile kendisinin ders başarı ortalamalarını karşılaştırınız. Bir sonraki sınavda yine aynı şekilde şubesi ile kendisinin durumu arasındaki gelişime bakabilirsiniz. Böylece göreceli olarak sınavın zorluk derecesini dikkate almamış olacaksınız. Sorular kolay ise tüm şube için kolay, zor ise tüm şube için zor olacaktır.

Öğrencimizin gelişimini kendisiyle birlikte değerlendiriniz. Bu uygulamaların kendisinin eksik olduğu konuları belirlemek ve derslerindeki gelişimi takip etmek için yapıldığını belirtiniz.

Sınavlardan sonra sistem tarafından öğrencimizin şube ortalamasına göre en düşük başarıya sahip olduğu ders konuları otomatik olarak tespit edilmekte ve kendisine bu konulara yönelik elektronik içerikler önerilmektedir.

İster Okulistik platformu üzerindeki elektronik içerikler, ister diğer kaynaklardan edineceğiniz içerikler ile öğrencilerimize sistemin önerdiği önem vermesi gereken konuları tekrar ettirmeniz yararlı olacaktır.

Öğrencilerimiz en değerli varlıklarımız, onların temelleri sağlam atılmış akademik süreçlerden geçerek ilerlemeleri için sizlerle birlikte çalışıyoruz.

Unutmayın! “Sadece sıralama odaklı başarı değerlendirmesi” ve “başkaları ile mukayese” gibi velilerimizin farkında olmadan yaptıkları davranışlar öğrencilerimizin üzerlerinde çok fazla baskı ve stres oluşturabilmekte, aşırı hırs ve olası başka olumsuz davranışların gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir.