Destek Destek

Sınav Değerlendirme Kılavuzu

Sınıfınızı seçiniz.

İLKOKUL

2. Sınıflar İçin
Değerlendirme Yöntemleri

Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve İngilizce grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.
 • Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.
 • Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
 • Sınav süresi 80 dakikadır.
Etkinlik Uygulamaları / Online Hazırlık Uygulamaları / Etkinlik Uygulamaları (Tekrar) Bölüm Ağırlıkları Tablosu
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
01
Türkçe
20
%30,7692
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
02
Matematik
20
%30,7692
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
03
Hayat Bilgisi
15
%23,0769
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
04
İngilizce
10
%15,3846
 
 
TOPLAM
Bölüm Ağırlıkları
 
 
65
%100
İLKOKUL

3. Sınıflar İçin
Değerlendirme Yöntemleri

Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve İngilizce grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.
 • Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.
 • Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
 • Sınav süresi 90 dakikadır.
Etkinlik Uygulamaları / Online Hazırlık Uygulamaları / Etkinlik Uygulamaları (Tekrar) Bölüm Ağırlıkları Tablosu
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
01
Türkçe
20
%25
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
02
Matematik
20
%25
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
03
Fen Bilimleri
15
%18,75
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
04
Hayat Bilgisi
15
%18,75
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
05
İngilizce
10
%12,5
 
 
TOPLAM
Bölüm Ağırlıkları
 
 
80
%100
İLKOKUL

4. Sınıflar İçin
Değerlendirme Yöntemleri

Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve İngilizce grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.
 • Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.
 • Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
 • Sınav süresi 100 dakikadır.
Etkinlik Uygulamaları / Online Hazırlık Uygulamaları / Etkinlik Uygulamaları (Tekrar) Bölüm Ağırlıkları Tablosu
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
01
Türkçe
20
%22,2222
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
02
Matematik
20
%22,2222
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
03
Fen Bilimleri
15
%16,6666
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
04
Sosyal Bilgiler
15
%16,6666
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
05
Din K. ve Ahlak B.
10
%11,1111
Test No
Test Adı
Soru Sayıları
Bölüm Ağırlıkları
06
Yabancı Dil
10
%11,1111
 
 
TOPLAM
Bölüm Ağırlıkları
 
 
90
%100
ORTAOKUL

5. ve 6. Sınıflar İçin
Değerlendirme Yöntemleri

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

MEB Merkezi sınav puan hesaplama yönergesi,

Yönergeyi inceleyin
 • Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
 • Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
 • Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.
 • Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
 • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 • Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
 • Sınav süresi; sözel bölüm için 70 dakika, sayısal bölüm için 60 dakikadır.
Değerlendirme Sınavları / Online Hazırlık Sınavları / Değerlendirme Sınavları (Tekrar) Bölüm Ağırlıkları Tablosu
Test No
Test Adı
Tür
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
Test No
Test Adı
Tür
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
01
Türkçe
Sözel
15
4
Test No
Test Adı
Tür
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
02
Sosyal Bilgiler
Sözel
10
1
Test No
Test Adı
Tür
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
03
Din K. ve Ahlak B.
Sözel
10
1
Test No
Test Adı
Tür
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
04
Yabancı Dil
Sözel
10
1
Test No
Test Adı
Tür
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
05
Matematik
Sayısal
15
4
Test No
Test Adı
Tür
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
05
Fen Bilimleri
Sayısal
15
4
 
 
 
TOPLAM
Ağırlık Katsayıları
 
 
 
75
15
ORTAOKUL

7. ve 8. Sınıflar İçin
Değerlendirme Yöntemleri

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

MEB Merkezi sınav puan hesaplama yönergesi,

Yönergeyi inceleyin
 • Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
 • Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
 • Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.
 • Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
 • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 • Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
 • Sınav süresi; sözel bölüm için 75 dakika, sayısal bölüm için 80 dakikadır.
Değerlendirme Sınavları / Online Hazırlık Sınavları / Değerlendirme Sınavları (Tekrar) / Sarmal LGS Denemeleri / LGS Yıl Sonu Denemeleri Bölüm Ağırlıkları Tablosu
Test No
Test Adı
Tür
Sözel
Sayısal
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
Test No
Test Adı
Tür
Sözel
Sayısal
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
01
Türkçe
Sözel
20
4
Test No
Test Adı
Tür
Sözel
Sayısal
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
02
Sosyal Bilgiler / T.C. İnk. Tar. ve Ata.
Sözel
10
1
Test No
Test Adı
Tür
Sözel
Sayısal
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
03
Din K. ve Ahlak B.
Sözel
10
1
Test No
Test Adı
Tür
Sözel
Sayısal
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
04
Yabancı Dil
Sözel
10
1
Test No
Test Adı
Tür
Sözel
Sayısal
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
05
Matematik
Sayısal
20
4
Test No
Test Adı
Tür
Sözel
Sayısal
Soru Sayıları
Ağırlık Katsayıları
06
Fen Bilimleri
Sayısal
20
4
 
 
 
TOPLAM
Ağırlık Katsayıları
 
 
 
90
15