Destek Destek

TEKNOLİST KVKK AYDINLATMA METNİ

English

TEKNOLİST BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Devam eden metinde “TEKNOLİST” olarak bahsedilecektir) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, TEKNOLİST ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İş bu aydınlatma metni yasanın 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KVKK Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU: TEKNOLİST BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İletişim Linki: https://www.teknolist.com/iletisim/, https://www.okulistik.com
Adres: Koşuyolu Mahallesi, İmar Limited Sokak No:1, 34718 Kadıköy / İstanbul
Mersis No: 0836016587100016
Telefon numarası: 0216 4288828
Okulistik Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 4443619
E posta: info@teknolist.com, destek@okulistik.com

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz müşteri/üye/öğrenci/veli/öğretmen yada sunduğumuz ürünleri satın almak için müşteri olarak internet sitemizden yada bizzat başvurduğunuzda, TEKNOLİST tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, OKULİSTİK üyeliği, üyelik hizmetlerinin tam ve eksiksiz verilebilmesi, basılı sınavlar, online sınavlar, elektronik içerik ve uzaktan eğitim hizmetlerinin tam ve eksiksiz sağlanabilmesi, üyelik öncesi ya da sonrası şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, sizinle iletişime geçilmesi ,üyelik hizmetinin ve ürünlerin tarafınızaverilmesi, fatura ve irsaliye vb belgelerin tanzim edilmesi, karşılıklı para transferleri, müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, sözleşmelerinin imzalanması, banka süreçlerinin yürütülmesi, ticari güvenliğin sağlanması, tüketici hakları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi yine açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin duyuruların yapılması, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, kanunda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. şirketin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve şirketin meşru menfaatleri ile yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel veriler; web sitelerimizde elektronik olarak doldurduğunuz; üyelik formu, bilgi formu, destek hattı formu, ara talebi formu, canlı destek hattı, müşteri görüşmeleri veya şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.www.okulistik.com ve TEKNOLİST’ in sahip olduğu diğer internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, TEKNOLİST ‘in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz alınıp,işlenebilecektir.Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında TEKNOLİST ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının başka bir ülkede bulunan bir sunucuda, bulut sunucularda depolanabilir ve işbu bilgilendirmedeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

Ayrıca internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için TEKNOLİST ÇEREZ POLİTİKASI doğrultusunda çerezler kullanmaktayız.

Üyenin/kullanıcının Rehberlik veya PDR proje ve ürünlerini kullandığı/kullanacağı durumlarda TEKNOLİST bu hizmetleri tam ve eksiksiz gerçekleştirmek adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiş “Nitelikli Kişisel Verileri” alabilir, işleyebilir ve ilgili kanuna uygun olarak, yasal sınırlar çerçevesinde aktarabilir, paylaşabilir. TEKNOLİST’ in “nitelikli kişisel veriler” ile ilgili çalışmaları sadece Rehberlik veya PDR proje ve ürünlerini kullanması ve bu hizmetin alınması durumu ile sınırlı olup, bu hizmetlerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

  • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
  • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
  • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, danışmanlık hizmeti aldığımız danışman ve avukatlarla

Yukarıda verilen amaçlar dışında şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

HAKLARINIZ VE BAŞVURU

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;kişisel veriler ile ilgili bilgileri şahsen,yada tayin ettiğiniz yetkili temsilci ile bizzat başvurarak yada şirketimizde kayıtlı E-posta adresiniz üzerinden yada noter vasıtasıyla gönderilecek bir bildirimle öğrenebilirsiniz. Telefon yada yetkisiz kişilerin başvurması halinde cevap verilmeyecektir. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi Koşuyolu Mahallesi, İmar Limited Sokak No:1, 34718 Kadıköy / İstanbul adresine ıslak imzalı veya teknolist@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.Bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu talep formuna buradan ulaşabilirsiniz.