Destek Destek

KVKK Politikaları

English

Öğrencilerimiz en değerli varlıklarımız, onların temelleri sağlam atılmış akademik
süreçlerden geçerek ilerlemeleri için sizlerle birlikte çalışıyoruz.

KVKK Veri Saklama ve Silme Politikaları

TEKNOLİST KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

TEKNOLİST BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Devam eden metinde “TEKNOLİST” olarak bahsedilecektir) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, TEKNOLİST ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktayız. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber hükümleri doğrultusunda hazırlanan TEKNOLİST Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre bu kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

TEKNOLİST tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. TEKNOLİST bunun için veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

TEKNOLİST tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir durumda kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

TEKNOLİST Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

TEKNOLİST KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

Okulistik üyeliğinize istinaden kişisel verileriniz kural olarak üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır.

Üyeliğiniz sona erdikten sonra ise;

Çağrı Merkezi ses kayıtları
3 yıl
6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyeliğe ilişkin kayıtlar
10 yıl
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Sözleşme ilişkisinden kaynaklı talepler yargısal süreçler için
10 yıl
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar
10 yıl
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Ticari elektronik ileti onay kayıtları
Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl
6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri
2 yıl
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler
1 yıl
Şirket içi politikalar
Müşterilere ilişkin kişisel veriler
Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl
6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler
2 hafta
Şirket içi politikalar

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası politikası yapılacak Değişiklikler

TEKNOLİST, işbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’ n da her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nın www.okulistik.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu politikamızdaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimizin www.okulistik.com sitesindeki ilgili alanı belirli aralıklarla takip etmesi önerilmektedir.

Çerez Politikaları

TEKNOLİST BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Devam eden metinde “TEKNOLİST” olarak bahsedilecektir) olarak içeriğini sağladığımız internet siteleri ve mobil platformlar, masaüstü ve/veya mobil uygulamalar, üçüncü kişi yazılımlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan tüm platformlar için kullanıcı deneyimini arttırmak üzere çerez politikası uygulamaktayız.

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rastgele bir sayıyı içerirler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar.

İnternet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için çerez kullanmaktayız.

Çerezler üç çeşittir: