Destek Destek
Okulistik Manifesto
Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmenin aynı ortamda bulunmadığı durumlarda kullanılan gelişmiş eğitim teknolojilerini tanımlar. “E-learning” ya da “e-eğitim” teknolojileri kullanılarak yürütülen uzaktan eğitim sayesinde öğrenciler mekândan bağımsız kolaylıkla dersleri takip edebilir, sınavlara katılabilir ve çeşitli etkinliklerde yer alabilir.

Öğretmen ve öğrencinin aynı yerde olmadığı, örgün öğretimin yürütülemediği durumlarda uzaktan eğitimin daha etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Uzaktan eğitimde özel olarak hazırlanmış interaktif eğitim materyalleri kullanılır. Öğrenciler, uzaktan öğretimin yapısını kavradıktan sonra, animasyonlar ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilen uzaktan eğitimin örgün eğitimden daha farklı dinamiklerinin olduğunu görmektedir.

Uzaktan eğitim, radyo veya televizyon üzerinden yapılabilir. Ancak günümüzde internet erişiminin artmasıyla birlikte genellikle online olarak yapılmaktadır.

manifesto
22 yıllık eğitim tecrübesiyle Okulistik etkili ve güvenilir!
2-milyon-ogrenci
2 Milyon Kayıtlı Öğrenci
300-bin-ogretmen
375 Bin Kayıtlı Öğretmen
%100-uyumlu
%100 MEB Uyumlu İçerikler
reklamsız
Reklamsız Güvenli Ekran

Online Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitimin bir türü olan Online Eğitim ya da İnternet Destekli Eğitim, ders materyalinin öğrenciye aktarılmasında internet teknolojilerinin kullanıldığı bir sistemdir. Öğrenci bir bilgisayar, tablet veya cep telefonu kullanarak internet üzerinden sisteme bağlanır ve eğitim sürecine katılır.

ürkiye'nin ilk online eğitim markası olan Okulistik, 2001 yılından beri, internet üzerinden sunduğu çeşitli eğitim materyalleri ile öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin online eğitim sistemine entegrasyonunda öncülük etmektedir.

Okulistik'te öğrenciler ve öğretmenler, evlerinden ayrılmaya bile gerek duymadan, internet bağlantısı kullanarak farklı şehirlerden ve hatta farklı ülkelerden eğitim faaliyetlerine katılırlar.

Giriş yap
Online Eğitim

Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitim için bir bilgisayar, tablet veya cep telefonu ile internet bağlantısı yeterlidir. Öğrenci zamandan ve/veya mekândan bağımsız olarak, okula gitme zorunluluğu olmaksızın, sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak işlenen dersleri takip eder, istediği zaman bunları tekrar izleyebilir veya görüntüleyebilir.

Okulistik’te her sınıfın yaş seviyesine ve derslerin içeriğine göre özenle hazırlanan animasyonlu konu anlatımları, interaktif yapısı sayesinde öğrencinin öğrenim sürecine aktif olarak katılmasını teşvik eder. Öğrenci öğrenme süreci sırasında bilgileri pekiştirir, uygular ve böylece bilgilerin kalıcılığı sağlanır.

Okulistik’in kullanıcı dostu, basit arayüzleri sayesinde öğrenciler diledikleri konuyla ilgili zengin içeriklere kolayca ulaşabilir, etkinliklere katılabilir, ders tekrarı yapabilir, eğitsel oyunlarla eğlenerek öğrenebilirler. Öğretmenler ve veliler de Okulistik’in sunduğu imkânlardan verimli bir şekilde yararlanabilirler. Örneğin öğrencinin derslere katılımını, etkinliklerdeki ve sınavlardaki başarısını takip etmek Okulistik sayesinde çok kolaydır.

Avantajları

Online Eğitimin Avantajları

Teknolojinin ilerlemesi pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da hem öğrenciler ve veliler hem de öğretmenler için büyük kolaylıklar sağlıyor. Online eğitim bu anlamda hem sağladığı kolaylıklar hem de gelişmiş teknoloji kullanımı sayesinde sunduğu öğrenme fırsatları açısından öne çıkıyor. Online eğitimin avantajlarını üç genel başlık altında inceleyelim:

Masrafların Azalması

Masrafların
Azalması

Online kaynaklara erişimin giderek kolaylaşması sayesinde daha az bütçeyle daha etkili bir eğitim alma fırsatı doğuyor. Tek bir sistem üzerinden çok sayıda öğrenciye erişim şansı, eğitim maliyetlerini düşürüyor. Ayrıca öğrencilerin evden okula gitme, dışarıda yemek yeme masrafları olmadığı gibi teknolojik olanaklar sayesinde ilave araç-gereç edinme harcamaları da azalıyor.

Özgürlük

Yer ve Zaman
Özgürlüğü

Online eğitim materyalleri, öğrencilerin yer ve zamandan bağımsız olarak eğitime katılmasını sağlar. Öğrenciler okula gitmeden, istedikleri yer ve zamanda, en iyi şekilde eğitim görme şansına sahip olurlar.

Çeşitli nedenlerle okula gitmeleri mümkün olmayan veya okul dışı zamanlarda öğrenciler Okulistik Online Eğitim Platformu üzerinden derslerine, ödevlerine ve sınavlarına rahatlıkla erişim sağlayarak müfredatın hiçbir aşamasını kaçırmamış, tekrarlamış olurlar.

Zengin

Zengin İçerik ve
Aktif Öğrenme

Uzaktan eğitim sistemi bireylerin kendi tercihlerine dayalıdır. Birey odaklı bir sistem olması nedeniyle öğrenciler süreç içerisinde daha aktif olarak yer alırlar. Öğrenci daha verimli ve üretken olabileceği zamanı ve mekânı kendisi seçerek öğrenim sürecine başarıyla devam eder. Öğrencinin yaptığı çalışmalar öğrenme analitikleri altyapıları ile anlık olarak izlenebilir, bireysel öğrenme örüntüleri keşfedilerek kişiye özgü öğrenme süreçlerinin tasarlanabilmesi mümkündür.

Okulistik’te, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarına %100 uyumlu eğitim içerikleri bulunur. Bunlar arasında videolu konu anlatımları, etkileşimli videolar, çözümlü sorular, konu testleri, etkinlikler, yazdırılabilir ödevler, eğitsel oyunlar ve sonsuz sayıda soru üretebilen bir soru motoru gibi çok sayıda içerik yer alır. Ayrıca Okulistik'te öğrenciler her yıl 6 hazırlık, 6 değerlendirme toplam 12 adet online sınava katılır. Hangi derslerin hangi konularında eksikleri olduğunu görebilirler. Türkiye geneli, il geneli, okul geneli ve şube geneline göre kendi durumlarını ve yıl içindeki gelişimlerini takip edebilirler.

Uzaktan Eğitim

Senkron ve Asenkron
Uzaktan Eğitim

Senkron yani eş zamanlı uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenciler aynı zamanda etkileşime girer. Senkron uzaktan eğitim, bu nedenle, mekândan bağımsızdır ama zamandan bağımsız değildir. Tıpkı yüz yüze yapılan klasik eğitimde olduğu gibi öğretmen ve öğrenciler eğitim etkinliğine aynı anda katılırlar.

Mekân birliği olduğu kadar zaman birliği zorunluluğunu da ortadan kaldırması beklenen uzaktan eğitim yöntemlerinde asenkron eğitim alternatiflerden biridir. Asenkron yani eş zamanlı olmayan uzaktan eğitimde zaman ve mekân birliğinin önemi yoktur. Öğrenciler günün herhangi bir saatinde, nerede olurlarsa olsunlar, uzaktan eğitime katılabilirler. Örneğin bir öğrencinin bilgisayar, tablet veya cep telefonu kullanarak internet üzerinden Okulistik sistemine bağlanması eğitime katılması için yeterlidir.

Uzaktan Eğitimin Tarihi

1728’de Boston gazetesinde yayımına başlanan "Steno Dersleri" ilk uzaktan eğitim çalışması olarak kabul edilir.

1833

İsveç Üniversitesi "Mektupla Kompozisyon Dersleri" vermeye başladı.

1840

Isaac Pitman İngiltere’de mektupla steno öğretmeye başladı.

1892

İlk Mektupla Eğitim bölümü Chicago Üniversitesinde açıldı.

1906

ABD’de Yazışmalı İlköğretim başladı.

1919

ABD'de eğitimle ilgili ilk radyo istasyonu kuruldu.

1923

ABD'de Mektupla Lise Eğitimi başladı.

1932

ABD'de IOWA Üniversitesinde eğitim televizyonu yayınları başladı.

1939

Fransa'da savaş yıllarında öğrencilerin eğitimi uzaktan eğitim ile yapıldı.

1960

İngiltere'de "British Open University" açıldı.

Türkiye’de uzaktan eğitim ilk olarak 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmıştır. 1961’de Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Mektupla Öğretim Merkezi bu alandaki ilk adım olarak kabul edilir.

1962

2011 yılında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (YEĞİTEK) dönüşecek olan "Radyo ile Eğitim Ünitesi" kuruldu.

1968

Film-Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM), TRT ile aynı anda televizyonla eğitim yayınlarına başladı.

1975

Yay-Kur uzaktan eğitim uygulamaları başladı.

1981

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi açıldı.

1981

Anadolu Üniversitesi ve TRT’nin iş birliği ile okul televizyonu eğitim vermeye başladı.

1992

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Açıköğretim Lisesi açıldı.

2001

Okulistik platformunun hak sahibi Teknolist AŞ kuruldu. Que-Bank, Que-Learn ve Sorubankam platformları yayına verildi.

2004

okulistik.com yayına başladı.

2012

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) bünyesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kuruldu.