Destek Destek
Genel Beceri Testi
Basılı Ürün

Genel Beceri Testi

Tüm öğrencilerin bilişsel beceri düzeylerini ölçebilen yepyeni bir test!
Her öğrencinin kendine özgü öğrenme yolu var ve zihinsel işlev düzeyleri birbirinden farklı.
GBT, bireysel farklılıkları göz önüne alarak geliştirici ve destekleyici eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasını sağlayan bir bilişsel beceri değerlendirme testidir.
Öğrencilerinizin yeni bilgiyi nasıl öğrenip depoladığını ve ihtiyaç duyduğunda nasıl hatırladığını öğrenmek isteyenler Öğretmenlerimiz GBT ile bilişsel becerilerini keşfedebilecek.
GBT sonrasında öğrenciler kendine özgü uygun stratejileri öğrenip, çalışma performansını yükseltebilir.
Bilsem uygulamaları öncesinde sonuçlar açıklanacak ve yılda sadece 1 kez, tekrarı yok!
Basılı Uygulama Tarihi:
Başlangıç: 21 Kasım 2023
Bitiş:              1 Aralık 2023

Ürün için bizimle iletişime geçin:

Ürün Özellikleri

GBT Nedir?

Günümüz dünyasının hızına ayak uydurabilmek, değişime uyum sağlamak, öğrenilen bilgiyi kullanabilmek bilişsel becerilerdeki yeterlilikler oranında mümkündür. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğrenme stratejileri doğrultusunda becerilerin destekleneceği, bireysel ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim ortamı sunmak, eğitim dünyası ve ailelerin odak hedefi haline gelmiştir.

Bu noktada GBT, bireysel farklılıkların doğasının anlaşılmasına, bu farklılıklardan kaynaklanan ihtiyaçlarının tespit edilmesine yardımcı olan, geliştirici ve destekleyici eğitim faaliyetlerinin hazırlanması ve düzenlenmesine olanak sağlayan; nöropsikolojik kuramlar temel alınarak hazırlanmış bir bilişsel beceri değerlendirme testidir.

Her birey öğrenme sürecini kendine özgü yollarla gerçekleştirmektedir.

 • GBT, yeni bilginin dışarıdan nasıl alındığı, yeni alınan bilgilerin nasıl işlendiği, işlendikten sonra bu bilgilerin uzun süreli olarak nasıl depolandığı, depolandıktan sonra bilgilerin nasıl geri çağrılarak hatırlamanın gerçekleştirilebildiği gibi konularla ilgilenir.
GBT Nedir?

Her öğrenci öğrenebilir!

 • Her bir öğrencinin kendine özgü bilişsel süreçlerini anlayabildiğimizde onların öğrenme süreçlerine uyumlu bir eğitim-öğretim planlaması yürütebilir, bilgiyi işlemede güçlük yaşayan öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları anlayabiliriz. Böylece öğrenme performanslarının gelişimine katkı sağlayabiliriz.
 • Genel Beceri Testi; 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel işleyişini değerlendirmek ve bireysel öğrenme yöntemlerini belirlemek amacıyla bilimsel temellere dayanan, uluslararası standartlara göre dizayn edilmiş Nöropsikolojik Öğrenme Yaklaşımları temel alınarak tasarlanmış bir testtir.
 • Öğrencilerin akademik performanslarının geliştirilmesi, onların bu alandaki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik geliştirebilecekleri stratejilerin kazandırılması amacıyla tasarlanmıştır.

Öğrencilerin;

 • Zihinsel işlevlerindeki yeterlilik ve düzeylerinin belirlenmesi,
 • Bireysel öğrenme yollarının tespit edilmesi,
 • Öğrenme performansının geliştirilmesi için uygun stratejilere ulaşabilmesi,

GBT değerlendirme raporları aracılığıyla mümkün olur.

Örnek Uygulamalar

Genel Beceri Testi Örnekleri için tıklayın.

Ölçümlenen Beceriler

GBT ile Ölçümlenen Beceriler Nelerdir?

 • 1- Dikkat
 • 2- Yürütücü İşlevler
 • 3- Sıralı İşlemler
 • 4- Uzam ve ilişkilendirme

1- Dikkat

 • Konsantrasyon
 • Birçok uyaran arasından hedef uyaranı seçme ve buna odaklanabilme
 • İlginin dağılmasını engelleme
 • Dikkatin uzun süre devam ettirilmesi
 • Ortak özellikleri belirleme ve sınıflama

2- Yürütücü İşlevler

 • Faaliyetlerin organizasyonu
 • Strateji oluşturabilme ve kullanabilme
 • Yeni duruma yönelik uyum ve buna uygun tepkide bulunabilme
 • Duygu, düşünce, davranış dürtü kontrolü / regülasyonu
 • Akıl ve mantık yürütme
 • Uygulanan eylemleri değerlendirebilme
 • Veriye dayalı oranlama yapabilme
 • Esnek zihinsel hesaplamalar yapabilme
 • Tümevarım, tümdengelim ve genelleme yapabilme
 • Farklı açılardan düşünebilme
 • Karmaşık, soyut durumlarda verilen gerçek hayat problemlerine yönelik farklı düşünme becerileri arasında geçiş yaparak çözüm modeli geliştirme
 • Verilen bilgileri özgün biçimde birleştirerek, çözüme yönelik bir algoritma oluşturma
 • Varsayım ve ilişkilere yönelik zihinsel canlandırmalar yapabilme
 • Hedeflere ulaşmak için gerekli planları oluşturmak, oluşturulan planları uygulamak için gerekli becerileri seçmek, doğru sıraya koyarak koordine etme ve uygulama

3- Sıralı İşlemler

 • Girdinin hatırlanabilmesi
 • Yönergeleri sıralı biçimde algılama ve adım adım takip edebilme
 • Akılda tutma
 • Esnek işlem yöntemlerini kullanabilme
 • Sayı ve işlemlerle ilgili kıyaslama noktaları oluşturarak karar verme
 • Problem metni içerisinde verilen sayı ve işlem bilgilerini nasıl kullanacağına karar verme
 • Sayı ve işlemle ilgili sonuçların doğruluğuna yönelik çıkarımlarda bulunma
 • Sayısal genellemeleri ögelerine ayırarak sonuçlar çıkarma

4- Uzam ve İlişkilendirme

 • Görsel ögeleri yorumlayabilme
 • Bütünü ve bütünün parçalarını görebilme
 • Görsel ya da sözel alanda bilgileri birbirleriyle ilişkilendirme, bir bütünlük içinde anlamlandırabilme
 • Bir tanıdığın yüzünü hatırlama, haritadan yön bulma, bir nesnenin odanın farklı köşelerinde nasıl duracağına karar verme
 • Şekillerin algılanması, şekillerin zihinsel olarak canlandırılması, mekana göre konumları
 • Şekillerin akılda tutulması ve zihinde canlandırılması sonucu olan dönüşümler

Güçlü Raporlandırma

Uygulama sonunda, öğretmen ve yöneticiler için okulun genel performansı, sınıf düzeyi ve şubeleri göz önüne alınarak etkili raporlar sunulur.


Değerlendirme sonucunda ne tür raporlar sunulur?

 • Akademik Öğrenci Karneleri,
 • Sınıf Raporları,
 • Şube Raporları,
 • Okul Raporları,

Ek Bilgi

Ürün: Basılı

Sınav Tarihleri:
Başlangıç: 21 Kasım 2023
Bitiş:              1 Aralık 2023

Sınav Soru Sayı ve Süreleri:
Sınav Soru Sayı

Teslimat: Kurumsal teslimat yapılır.