Destek Destek
Beceri Tanılama ve Değerlendirme Uygulaması
Online ve Basılı Ürün

Beceri Tanılama ve Değerlendirme Uygulaması

BTD; bilimsel gelişmeleri ve çağa uygun ihtiyaçları göz önüne alarak tasarlanan, tipik başarı testlerinin ötesinde, her düzey öğrenci için geliştirilmiş bir uygulamadır.

Ürün için bizimle iletişime geçin:

Ürün Özellikleri

TÜRKİYE'DE TEK

BTD; beceri ölçümlerinin kendine özgü doğasına uygun şekilde bilimsel gelişmeleri ve çağa uygun ihtiyaçları göz önüne alarak tasarlanan, tipik başarı testlerinin ötesinde, her düzey öğrenci için bilginin doğasına uygun olarak geliştirilmiş bir uygulamadır.

Daha fazla bilgi almak için izleyin.

BTD Nedir?
BTD Nedir?

Beceri Tanılama ve Değerlendirme Uygulaması

 • Eğitim uygulamalarında beceri alanları tanımlanırken öncelikli olarak matematik, fen bilimleri ve dil eğitimi temel alınmaktadır. Bunun en önemli nedeni soyutlama becerisinin ana unsuru olan matematik, gerçek yaşam uygulaması olarak fen bilimleri ve bunların somutlaştırılması ve aktarılması için ise dil becerilerinin öne çıkmasıdır.
 • Beceri Tanılama ve Değerlendirme bu üç alan için tasarlanmış sayısal becerileri, bilimsel okuryazarlığı ve okuma becerilerini, öğrenme çıktılarını göz önüne alarak ölçen bir sistemdir.
 • Tanılama aşaması beceri düzeyleri için öğrencinin bireysel profillerini ortaya koyma sürecini göstermektedir.
 • Değerlendirme ise bu profiller doğrultusunda öğrencilerin genel düzeyinin bir göstergesini belirlemektedir. Bu yaklaşım bütün olarak öğrencilerin sayısal, fen bilimsel ve okuma alanları için beceriler konusundaki yeterliliklerinin ve ihtiyaçlarının bir özetini sunmaktadır.
BTD Nedir?

Matematik

 • Sayı ve İşlem Becerisi
 • Uzamsal ve Şekil Becerisi
 • Matematiksel Bilgi Okuryazarlığı
 • Matematiksel Muhakeme Becerisi

Fen Bilimleri

 • Bilimsel Bilgi
 • Bilimsel Bilgiyi Kullanma
 • Bilimsel Sorgulama
 • Bilimin Doğasını Keşfetme

Türkçe

 • Temel Okuma
 • İrdeleyerek Okuma
 • Analitik Okuma
 • Yansıtma ve Değerlendirme

BTD Hangi Sınıf Düzeylerinde Uygulanır?

2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde basılı ve online olarak uygulanır.

BTD Uygulamasında Ne Tür Sorular Yer Alır?

BTD uygulamasında hem yapılandırılmış hem de seçme yanıtlı format kullanılarak ilgili becerileri ölçmeye en uygun madde türleri yer almaktadır.

Seçme Yanıtlı

 • Alternatif Seçimli Maddeler
 • Açık Uçlu Maddeler
 • Doğru-Yanlış Maddeleri
 • Eşleştirme Maddeleri
 • Kısmi Puanlı Doğru-Yanlış Maddeleri
 • Kısmi Puanlı Eşleştirme Maddeleri
 • Çoktan Seçmeli Maddeler

Yapılandırılmış Yanıtlı

 • Örnek Yazma
 • Kısa Cevaplı Maddeler
 • Grid Yanıtlı Maddeler
 • Deneyler
 • Boşluk Doldurma Maddeleri

Gerçek Yaşam Problemleri

Eğitim süreçlerinde kazandırılan bütün bilgilerin gerçek hayatta bir karşılığı olmayabilir. Ancak bu bilgiler gerçek yaşam için vazgeçilmez olan becerilerin geliştirilmesi için kaçınılmazdır. Bu nedenle öğrencilerin bilgilerini gerçek yaşam problemlerine uyarlamaları onların üst düzey düşünme becerileri düzeylerinin bir göstergesi olacaktır. Beceri Tanılama ve Değerlendirme uygulaması öğrencilerimizi gerçek yaşam problemleri ile karşılaştırarak onların üst düzey düşünme becerilerini ölçebilmektedir.

Bilgiyi Kullanma Becerisi

Üst Düzey Düşünme Becerileri bilgiyi kullanma, transfer etme ve yorumlama becerilerini içermektedir. Bu nedenle öğrencinin sadece bilmesini değil bu bilgiyi etkin olarak kullanabilmesini değerlendirir. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi elindeki bilgiler arasından uygun olanı belirleme, bilgiyi koşullara uydurabilme ve gerektiğinde değiştirebilme becerisi bilişsel süreçlerin üst düzeylerinin göstergeleridir. Bu anlamda, Beceri Tanılama ve Değerlendirme Uygulaması öğrencilerin neyi bildiğinden çok bildiklerini nasıl kullandıklarını ölçmektedir.

Farklı Problem Durumları

Genel olarak problem çözme becerisi için akla gelen karşılaşılan problemin nasıl çözüleceği bilgisidir. Ancak gerçekte ise problem çözme becerisi karşılaşılan probleme yönelik bir çözüm stratejisi geliştirmektir. Bu nedenle problem çözme becerisi ancak özgün problem durumları ile ölçülebilmektedir. Beceri Tanılama ve Değerlendirme Uygulaması öğrencileri daha önce karşılaşmadığı bağlam ve soru biçimleri ile karşılaştırarak onların strateji geliştirme ve özgün çözümler bulma becerilerini ölçebilmektedir.

Örnek Sorular

Matematik örnek sorulara ulaşmak için tıklayın.

Fen Bilimleri örnek sorulara ulaşmak için tıklayın.

Türkçe (Okuma Becerileri) örnek sorulara ulaşmak için tıklayın.

Takvim ve Soru Dağılımı

Takvim ve Konu Dağılımına ulaşmak için tıklayın

BTD konular ve süre.

Değerlendirme

BTD KARNELERİ

Gelişmiş Geri bildirim Karneleri: Geleneksel değerlendirme yöntemleri ile geri bildirim, tek boyutlu olarak, sadece öğrencinin soruyu doğru cevaplayıp cevaplamadığı üzerinden verilmektedir. Test düzeyinde ise geri bildirim sadece toplam doğru sayısı kullanılarak düzenlenir. Ancak beceri tanılama ve değerlendirme uygulamasında öğrencinin soruyu nasıl cevapladığı ve doğru cevaplamak için hangi becerileri geliştirmesi gerektiği analizler ile ortaya konabilmektedir. Aynı zamanda sadece toplam doğru sayısı değil, soruların becerileri ile ilişkisi üzerinden de öğrenci hakkında detaylı karneler oluşturulabilmektedir.

BU SONUÇLAR NEDEN ÖNEMLİ, NE YARAR SAĞLAR?

Beceri ölçümleri ile ilgili değerlendirmelerin en önemli özelliği; öğrencilerin sadece sahip oldukları beceri düzeylerini değil, aynı zamanda bu beceriler konusunda sahip olup olmadıkları davranışları da listeleyebilmesidir. BTD uygulaması karneleri, öğrenciye çok boyutlu olarak ve becerilerin birbirleri ile ilişkilerini de göz önüne alarak bir geri bildirim vermektedir. Bu geri bildirim aynı zamanda öğrencinin bilgisinin ve becerisinin farkında olma düzeyine, yani üst bilişsel farkındalığına da hizmet etmektedir.

BTD KARNELERİ

Örnek karneyi incelemek için tıklayın.

Ek Bilgi

Ürün: Basılı

Teslimat: Kurumsal teslimat yapılır.