Başarı İçin Ders Çalışmak Kadar Dengeli Beslenmek de Önemli

İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için birçok besin ögesine ihtiyacı vardır. Büyümek, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşamak için bu besin ögelerinin her birinden bireysel ihtiyaçlara göre her gün belirli bir miktar alınmalıdır. Besin ögeleri eksik ya da yeterli düzeyde alınmadığında bireyin fizyolojik ve psikolojik olarak büyümesi ve gelişmesi engellenmektedir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklara ek olarak özellikle gelişme çağındaki çocuklarda; dikkat eksikliği,  kavrama güçlüğü, derslerdeki başarı oranlarında düşüş gözlenmektedir.

Yetersiz ve dengesiz beslenen bir kişinin vücudu mikroplara karşı dayanıklı değildir, kolay hasta olur, zor iyileşir. Sürekli yaşanan sağlık sorunları da özellikle okul çağındaki çocuklarda, derslerden geri kalma, okula uyum sağlayamama ya da geç sağlama gibi sorunları beraberinde getirir. Sağlıksız diyebileceğimiz yetersiz ve dengesiz beslenme; öğrencilerin çalışma, planlama ve yaratma yeteneğini düşürür.

Sağlıklı insan, üretken insandır.

Beslenme ve diyetetik alanında yapılan araştırmalara göre zihinsel gerilik, hâl ve hareketlerde dengesizlik ileri aşamadaki yetersiz beslenmenin işaretlerindendir. Vücut ağırlığının boy uzunluğuna ve yaşa göre fazla olması yani şişmanlık da (obezite), genellikle dengesiz beslenmenin belirtisidir ve bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bir toplumdaki bireylerin yeterli ve dengeli beslenip beslenmediklerine sadece dış görünüşüne bakarak karar vermek doğru değildir. Bu noktada dışarıdan bakıldığında vücut oranı düzgün, sağlıklı gözüken biri yetersiz ve dengesiz besleniyor olabilir.  Unutulmamalıdır ki yetersiz beslenmenin etkilediği grupların başında bebek ve çocuklar, gençler, gebe ve emzikli anneler, yaşlılar ve işçiler gelmektedir. Dengesiz beslenmenin nedenleri araştırıldığı zaman, beslenme bilgisi yoksunluğunun büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Özellikle küçük yaşlardan itibaren beslenme bilincinin oluşması oldukça önemlidir. Böylece okul çağında çocuklar sadece anne babaları gözetiminde değil, kendi otokontrolleri sayesinde de beslenme alışkanlıklarını sağlıklı şekilde devam ettirebilirler.

*Kaynak: The European Food Information Council, Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir