Nedir?

Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya

birkaçında ortaya çıkan; dinleme, konuşma, okuma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel

işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

Nasıl Fark Edilir?

 • Okuma, yazma konusunda güçlük çekerler.
 • Okumayı sökmeleri gecikebilir. Hatalı okur, yazarlar (sesleri değiştirir).
 • b – d, p – q harflerini, 6-9 sayılarını ters algılayabilirler; ne’yi en; 3’ü E; 12’yi 21 gibi algılayabilirler.
 • Okurken kelime atlayabilirler.
 • Gün, ay, yıl, mevsimler ve alfabenin sırasını karıştırabilirler.
 • Defter ve kitaplarını düzensiz kullanabilirler.
 • Defter, kalem vb. araçlarını kaybedebilirler.
 • Yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakabilirler.
 • Çarpım tablosunu öğrenmede zorluk çekebilirler
 • Zamanı ayarlamakta güçlük çekebilirler.
 • Yön kavramları zayıf olabilir.
 • Saati öğrenmekte zorluk yaşayabilirler.
 • Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilirler.
 • Kaba motor becerilerinde, ip atlama, top yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısız olabilirler.
 • Sınıf düzenini bozabilirler.
 • Aşırı hareketli olabilirler.
 • Dikkat süreleri kısa olabilir.
 • Sakar olabilirler.
 • Kendilerini ifade etmede güçlük çekebilirler.
 • Dağınık olabilirler.
 • Arkadaş ilişkilerinde sorun yaşayabilirler.
 • İnce motor becerilere dayalı işlerde zorluk çekebilirler.
 • Uzaklık ve derinlik algıları zayıf olabilir.

Öğretmene Öneriler

 • Güven sarsıcı söz ve isteklerden kaçınılmalıdır.
 • Verilen okuma metinleri kısa, açık, anlaşılır olmalıdır.
 • Sorulan sorular karmaşık olmamalıdır.
 • Kaba ve ince motor gelişimi desteklemek için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Takdir ve teşvik edilmelidir.
 • Arkadaşları ile kıyaslanmamalıdır.
 • Telaffuz hatalarını gidermek için tekerleme, şiir ve şarkılar öğretilmelidir.
 • Cümle tamamlama çalışmaları yaptırılmalıdır.
 • Hafıza ve eşleştirme oyunları oynatılmalıdır.
 • Olumlu davranışları pekiştirilmelidir.
 • Çocuğun ilgi duyduğu konular ve güçlü yanları belirlenmeli, öğretime bu noktalardan başlanmalıdır; tam başarılı olmadan başka bir çalışmaya geçilmemelidir.
 • Çocuğun kendi gözlem ve yorumlarını anlatabilmesine fırsat tanınmalıdır.
 • Çocuğa sağ-sol öğretilmelidir (Örneğin saat taktığı kolun sol kol, yazı yazdığı elin sağ el olduğu gibi).
 • Nokta birleştirme çalışmaları yaptırılmalıdır.
 • Kolay anlayabilecekleri kısa kelimelerden basit cümleler yazdırılmalıdır.
 • Grup içinde çalışırken başarabileceği görevler verilmelidir.
 • Resimli kitaplar daha çok kullanılmalıdır.
 • Okuma alıştırmaları günde iki üç kez, 5 – 10 dakikalık devreler halinde, düzenli bir şekilde yüksek sesle yaptırılmalı, çocuk yorulunca ara verilmelidir.
 • 2 – 3 cümlelik okuma parçaları üzerinde çalışılmalıdır. Bu okuma parçaları çocuğun ilgi duyduğu konulardan seçilmeli, öğrendiği parça anlattırılmalı ve okurken satırları cetvelle veya parmakla takip etmesine izin verilmelidir.
 • Yazmaya hazırlık döneminde tahta ve plastikten harfler, oyun hamuru ve harf resimleri verilmeli; harf yazdırılırken adı söylenmeli ve çizilmeli; bir yandan da çocuğun bunu sesli ve yazılı olarak tekrar etmesi sağlanmalıdır.
 • Çocuğun yaptığı imla hatalarını kendisinin bulması sağlanmalıdır.
 • Sözlük kullanarak sözcük dağarcığı zenginleştirilmelidir.
 • Sınavlar sözlü veya test olarak uygulanmalıdır.
 • Öğrendiği konuların devamlılığı için aile ile sıkı bir iş birliğine girilmelidir.

Anne Babaya Öneriler

 • Çocukta özel öğrenme güçlüğü belirtileri fark edildiğinde bir uzmana götürülmelidir.
 • Sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olunmalıdır.
 • Kararlı ve tutarlı davranılmalıdır.
 • Çocuğun yapamadıkları üzerinden değil yapabildikleri üzerinden hareket edilmelidir.
 • Okul ve öğretmenleri ile yakın bir iletişim kurularak birlikte ortak adımlar atılmalıdır.
 • Okul dışında gerekli destekleyici eğitim ve çalışmaların yapılması için ilgili yerlere yönlendirilmelidir.
 • Öz güven kazanması için destek verilmeli, sosyal faaliyetlere yönlendirilmeli, yapabildikleri takdir ve teşvik edilmelidir.
 • Kendini ifade etmesine, farklılıklarını ortaya koymasına izin verilmelidir.
 • Her çocuğun büyüme, gelişme ve öğrenme seviyesinin farklı olduğunu düşünerek çocuğa dair büyük beklentiler içine girilmemeli, çocuk zorlanmamalı ve başkaları ile kıyaslanmamalıdır.

Screen Shot 2015-01-13 at 17.17.48

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir