Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuklardır.

Nasıl Fark Edilir?

 • Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedir.
 • Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.
 • Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar.
 • Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler.
 • Ayrıntılara olağanüstü dikkat ederler.
 • Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyarlar.
 • Zengin sözcük hazinesine sahiptirler. Kelimeleri doğru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar ve akıcı bir konuşmaları vardır.
 • Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır.
 • Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilirler.
 • İlgi alanları geniştir.
 • Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar.
 • Sorumluluk duyguları kuvvetlidir. Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten çok hoşlanırlar.
 • Gözlem yetenekleri güçlüdür.
 • Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başka alanlara aktarabilirler.
 • Sebep-sonuç ilişkisine ilgi duyarlar.
 • Yaratıcılık ve mucitlik özellikleri vardır.
 • Azimli ve sebatlıdırlar.
 • Kendilerine güvenleri tamdır.
 • Espri yetenekleri vardır.
 • Duyarlıdırlar, başkalarına karşı empati duyarlar.
 • Güçlü bir konsantrasyona sahiptirler.
 • Liderlik özellikleri vardır.
 • Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyarlar.
 • Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler.
 • Başkalarıyla kolayca iş birliği yaparlar.
 • Alçak gönüllüdürler, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.
 • Çalışkandırlar.

Öğretmene Öneriler

 • Üstün zekâlı olduğu düşünülen öğrenciler öncelikle durumu tespit etmek için okul rehber öğretmenine yoksa Rehberlik Araştırma Merkezine bizzat götürülmelidir.
 • Öğrencilerin seviyelerine uygun uyaranlar verilmelidir.
 • Üstün zekâlı olduğu tespit edilen öğrenci ikinci plana itilmemelidir.
 • Çocukların, yaratıcı yanları geliştirilmeli, daha zor sorular sorulmalı ve yeni fikirler geliştirilmelidir.
 • Derslerle ilgili araştırma ağırlıklı ek ev ödevleri verilmelidir.
 • İlgilendikleri alanlarda proje çalışmaları yapmalarına ve bunu sınıfla paylaşmalarına olanak tanınmalıdır.
 • Çalışmaları, grupları ve sınıf oyunlarını yönetmelerine fırsat tanınmalıdır.
 • Üstün zekâlıları tanımlamada kesinlikle fiziksel özellikler kullanılmamalıdır.
 • Yeteneklerinde farklılık gösteren çocuklar için uzmanlardan yardım alınmalıdır.
 • Sınıf düzeyini temel almaksızın konularda kendi hızlarına göre ilerlemelerine fırsatlar tanınmalıdır.
 • Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek gerektiren dersler ihmal edilmemelidir.
 • Çocuğun çalışma ve ödevlerini sınıfın işlemekte olduğu konularda ve aynı tempoda tutmaya çalışılmamalı, onun güç ve süratine uygun ödevler verilmelidir.
 • Tartışma, proje ve dramatizasyon çalışmalarına önem verilmelidir.
 • Tasnif, organize etme ve maddelendirme olanağı veren fırsatlar hazırlanmalıdır.
 • Ders etkinliklerinde kitabi etkinliklerden çok, geniş gözlem ve deneylere yer verilmelidir.
 • Kendilerine özgü ilgileri olduğundan grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem verilmelidir.
 • Başarılarını, sınıf arkadaşlarının başarı seviyesi ile değil kendi öğrenme gücü ve sürati ile karşılaştırmalıdır.
 • Anne ve baba ile bu konuda işbirliği yapmalı, onlara çocuklarını ihmal etmeden ve gurura kapılmadan yetiştirmek için gerekli anlayış kazandırmaya çalışılmalıdır.
 • “Sen, bu sınıfın en iyisisin.”, “Sen, en iyisini yaparsın.” gibi mükemmeliyetçiliği amaçlayan ifadelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Anne Babaya Öneriler

 • Çocukta fark edilen akademik ve sosyal becerilerdeki farklılık gözlemlenip değerlendirmeli, sınıf öğretmeni bu durum hakkında bilgilendirilerek yardım talebinde bulunulmalıdır.
 • Çocuğun üstün zekâlı ve üstün yetenekli olduğu tespit edildiğinde çocuk bundan haberdar edilmemelidir.
 • Çocukla her fırsatta ilgilenilmelidir.
 • Anne baba olarak üstün zekâlı, üstün yetenekli bir çocuğa sahip olma nedeniyle gelişen aşırı gurur çocuğun sağlıklı gelişimini engelleyebilir.
 • Eğer başka kardeşleri varsa, ikisine de aynı şekilde davranılmalıdır. Farklı diye kesinlikle ihmal etmeyip, bakımı diğer kişilere bırakılmamalıdır.
 • Çocuğun zekası ve yeteneğini kullanabileceği ve deşarj olabilmesini sağlayıcı yapboz, satranç, labirent oyunları gibi malzemeler alınmalı, sinema, tiyatro, resim, müzik gibi kültürel etkinliklere teşvik edilmelidir.
 • Çocuğun sorduğu sorulara kesin ve net cevaplar verilmeye çalışılmalıdır.
 • Çocuğun zekâ işlevleri ve yetenekleri normalden farklı olduğu için özel eğitime ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
 • Çocuğun ruhsal ve duygusal özellikleri için bir uzmanla her zaman diyalog halinde bulunulmalıdır.

Screen Shot 2015-01-13 at 17.17.48

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir