BEDENSEL YETERSİZLİK ve SÜREĞEN HASTALIK, ORTOPEDİK YETERSİZLİK

Bedensel Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Çocuklar

Duyusal özellikli olmayan, bedensel sınırlılıklarından ya da sağlık sorunlarından dolayı okula devamları aksayan ya da öğrenebilmeleri için özel hizmetleri, öğretimi ve özel donanımı gerektiren gruptur.

Ortopedik Yetersizlik

Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki engellerinden dolayı normal eğitim-öğretim çalışmalarından yeterince yararlanamayan gruptur.

Nasıl Fark Edilir?

 • Bağımsız hareket edebilme becerileri, devinimsel koordinasyonları sınırlı olabilir.
 • Hareketten çekinir, pasif kalmayı tercih edebilirler.
 • Sıklıkla yorgunluktan şikayet edebilirler.
 • Denge bozuklukları görülebilir.
 • Yürüme tarzlarında farklılıklar olabilir.
 • Kol, bacak ve eklem ağrılarından şikayet edebilirler.
 • İnce – kaba motor becerileri birbirini desteklemeyebilir, farklılık gösterebilir.

Öğretmene Öneriler

 • Fiziksel ortamlar düzenlenmeli, tekerlekli sandalye için rampa olmalıdır.
 • Sınıf binanın giriş katında olmalıdır.
 • Tekerlekli sandalyenin girebileceği bir masa kullanılmalıdır.
 • Masada defter ve kalemi tutacağı bir düzenek olmalıdır.
 • Çocuğa zaman ayrılmalı ve desteklenmelidir.
 • Çocuğun bireysel özelliklerine göre fizyolojik ihtiyaçları ile ilgili bir yakınının sınıfa yakın bir yerde beklemesi istenmelidir.
 • Ellerini kullanmakta zorlanıyor ise çoktan seçmeli ve sözlü sınav yapılmalıdır.
 • Fizyoterapist ile işbirliği yapılmalıdır.
 • Öğretmen masasının yakınına oturtulmalıdır.
 • Tekerlekli sandalyede oturduğunda göz hizasında konuşulmalıdır.
 • Öğrenci sınıfa gelmeden önce diğer öğrencilere, bedensel engel hakkında bilgi verilmelidir.
 • Sınıfa rahat girip çıkabileceği bir yere oturtulmalıdır.
 • Tuvaletlerde tutacak yerler olmalı, lavabonun yüksekliği bireyin boyuna göre ayarlanmalıdır.
 • Söylediklerini anlamayınca tekrar etmesi istenmelidir.
 • Öğrenci, kendi gösterdiği gelişim ile değerlendirilmelidir.
 • Öğrencinin yapamadıkları değil yapabildiklerine yoğunlaşılmalıdır.
 • Öğrencinin başarısı anında ödüllendirilmelidir.
 • Öğrencinin sosyal iletişiminin ve etkileşiminin arttırılması için etkinliklere katılımı sağlanmalıdır.
 • Öğrencinin yaşayabileceği uyum sorunları ile ilgili okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yapılmalıdır.

Anne Babaya Öneriler

 • Doğru tanının zamanında konulması önemlidir.
 • Kalça çıkığı problemi erken tanı konduğunda birkaç ay içinde tedavi edilebilecekken ileri yaşlardaki tanılar ömür boyu sürecek yürüme problemlerine neden olabilir.
 • Ev ortamı ve odası uygun şekilde düzenlenmelidir.
 • Tuvaletlerde tutacak yerlerin olması, lavabonun yüksekliği bireyin boyuna göre ayarlanmalıdır.
 • Yatağın boyu, kalkması ve yatmasına yardımcı olması için tutacak yer, düzenlenmelidir.
 • Fizyoterapistle yapılan çalışmalarla yetinilmeyip programlı bir şekilde egzersizlerin evde de tekrarlanması gerekmektedir.
 • Çocuğun yetersizliğini ve özelliğini bilmek, onun zorlanabileceği durumlarda yardımcı olmak açısından önemlidir.
 • Çocuğun yardımla yapabileceği beceriler desteklenmelidir.
 • Doktorun ve fizyoterapistin verdiği cihazlar kullanılmalıdır.
 • Normal okula devam etmesi sağlanmalıdır.
 • Sosyal çevrede ve ev hayatında en az bağımlı şekilde yaşaması sağlanmalıdır.

Screen Shot 2015-01-13 at 17.17.48

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir