İsim Tamlaması

Türkçe

İsim Tamlaması

Bir ismin aitlik, sahiplik özelliği bakımından başka bir isimle tamamlanmasına isim tamlaması denir. İsim tamlaması bir “tamlayan” ve bir “tamlanan”dan oluşur.

Bir isim, çeşitli anlam ilgileriyle tamamlanmak istenirse o ismin başına yardımcı, tamamlayıcı bir isim getirilir. Böylece bir tamlama oluşturulur. Dolayısıyla tamlamalarda “tamlayan” yardımcı öge, “tamlanan” asıl ögedir.

İsim tamlamaları; “Belirtili İsim Tamlaması” ve “Belirtisiz İsim Tamlaması” olmak üzere ikiye ayrılır:

Belirtili isim tamlaması ile belirtisiz isim tamlaması arasında anlam olarak şöyle bir fark vardır:

Belirtili isim tamlamasında tamlayan belirlidir, bilinendir. "Köpeğin havlaması" tamlamasında belirli, bilinen bir köpekten söz edilmektedir. Söyleyen de dinleyen de hangi köpekten söz edildiğini bilmektedir.

Belirtisiz isim tamlamasındaysa tamlayan belirgin, bilinen değildir. "Bebek kokusu" ifadesinde hangi bebeğin kokusundan söz edildiğini bilmeyiz.

İnceleyebileceğiniz diğer konu anlatımlarımız.

Diğer Örnek Dersleri Görün
<