Okulistik Kalite Standartları

Konu Testleri

Kalite Politikamız

 • Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001:2015 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmekte ve sürekli iyileştirilme yaklaşımı doğrultusunda yönetilmektedir.
 • Sağlamış olduğumuz ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
 • Performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemeyi, teknolojideki son gelişmeleri takip edilmeyi,
 • Gelişen eğitim teknolojilerini yakından takip etmeyi, eğitim teknolojilerinin gelişiminde katkıda bulunmayı,
 • Sürekli iyileştirme politikası gereğince tüm süreçlerimizde verimliliğimizin en üst seviyede olmasını,
 • Takım çalışması odaklı kalite hedeflerini en üst seviyelere çıkarmayı ve yenilikçi yaklaşımları desteklemeyi,
 • Sahip olduğumuz kaynakları en iyi şekilde kullanarak çözümler sunmayı ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.
Ödevler

BGYS Politikamız

 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı, kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamayı,
 • Bilgi güveliği yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmeyi,
 • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlallerinin, ilgili birimler tarafından raporlandığını ve önlemler alındığını,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızlı müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü sağlamayı amaçlar.

Kalite Standartları Partneri

Adl Belge