Ek Fiil

Türkçe

Ek Fiil

İsim, sıfat, zamir gibi isim soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiile “ek fiil” denir. Ek fiil mastar olarak anlamı olmayan “imek” fiilidir. Konuşmada ve yazmada ek fiildeki “-i” genellikle düşer.

Ek fiil, dört kiple çekimlenir.

1.Görülen geçmiş zaman kipi:

idi (-di, -di, -dü, -du, -ti, -ti, -tü, tu)

“Çalışkandım.”

“Güzeldin.”

2.Duyulan geçmiş zaman kipi:

imiş (-miş, -mış, -muş, -müş)

“Çalışkanmış.”

“Güzelmişsin.”

3.Koşul kipi:

ise (-se, -sa)

“Çalışkansa.”

“Güzelsen.”

4.Geniş zaman kipi:

-im, -sin, -dir, -iz, -siniz, -dirler

“Çalışkanım.”

“Güzelsin.”

Ek fiil bu kiplerle diğer fiiller gibi çekimlenebilir.

İnceleyebileceğiniz diğer konu anlatımlarımız.

Diğer Örnek Dersleri Görün