Doğal Sayılar

Matematik

Doğal Sayılar

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

Bir sayısı en küçük sayma sayısıdır ama en küçük doğal sayı değildir. Sıfır sayısı en küçük doğal sayıdır.

11 sayısı, rakamları aynı olan en küçük doğal sayıdır ama iki basamaklı en küçük doğal sayı değildir.

Doğal sayılar, 5. Sınıf doğal sayılar, doğal sayılar 5 sınıf, 3.sınıf doğal sayılar konu anlatımı, 5 sınıf doğal sayılar, 5 sınıf matematik doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar hangileridir, 0 bir doğal sayı mıdır, sıfır doğal sayı mıdır, ardışık tek doğal sayılar, doğal sayıların okunuşu, üç basamaklı doğal sayılar konu anlatımı,

İnceleyebileceğiniz diğer konu anlatımlarımız.

Diğer Örnek Dersleri Görün