ORAN VE ORANTI

Matematik

ORANTI ÇEŞİTLERİ

Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

İki oranın birbirine eşitliğine “orantı” denir.

Orantının iki çeşidi vardır. Bunlardan biri doğru orantı diğeri ters orantıdır.

Örneğin bir takım elbise 2 metre kumaştan dikiliyorsa 14 metre kumaştan kaç takım elbise dikildiğini orantı yardımıyla buluruz. Bunun için bir tablo ve grafik yapalım. Tablodan ve grafikten görüldüğü gibi kumaş miktarı arttıkça düzenli bir şekilde takım elbise sayısı da artmaktadır. Bu aynı zamanda doğru orantıya da bir örnektir. Artan veya azalan her iki çokluğun orantılı olması gerekmez. Buna örnek olarak yaş ve boy ilişkisini verebiliriz. Yaş düzenli artarken boyumuzun uzama miktarı her sene değişiklik gösterir.

Örneğimizdeki kumaş miktarları ve takım elbise sayıları arasında belli bir kat vardır. Yani iki çokluğun birbirine bölümü hep sabittir.

Dolayısıyla 4 bölü 2, eşittir, 8 bölü 4, o da eşittir 2, veya, 10 bölü 5, eşittir, 14 bölü 7, o da eşittir 2, olur. Bütün veriler için bunu yazabiliriz. Yani bu örnekte bütün verileri birbirine eşitleyebiliriz ve sonuç her zaman 2 çıkar.

İnceleyebileceğiniz diğer konu anlatımlarımız.

Diğer Örnek Dersleri Görün