For English

Okulistik Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

 • MADDE 1

  TANIMLAMALAR

  TEKNOLİST:

  • TEKNOLİST BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM YAYINCILIK SAN. VE. TİC.A.Ş
  • Adres: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Aydın İş Merkezi No:4 Kat:2 34710 Kadıköy / İstanbul
  • Tel: 444 3619
  • Fax: 216 428 8838
  • Mersis No: 0 836 016 5871 000 16
  • E-posta: destek@okulistik.com

  Bundan sonra TEKNOLİST olarak anılacaktır.

  Üye:

  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları TEKNOLİST’ e ait www.okulistik.com eğitim platformunu ve içerikleri ile diğer tüm web sitelerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.
  • Ad Soyad / Unvan:
  • T.C Kimlik No:
  • Adres:
  • Telefon:
  • E-posta:
  Bundan sonra Üye olarak anılacaktır.
 • MADDE 2

  Sözleşmenin konusu:

  İşbu sözleşmenin konusu, üyenin TEKNOLİST ‘ e ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (OKULİSTİK www.okulistik.com ) ve şirketimize ait diğer web siteleri için elektronik ortamda yaptığı üyelik başvurusunun kapsamı, ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 • MADDE 3

  Okulistik Üyeliği:

  www.okulistik.com Teknolist Bilgisayar Sistemleri Yazılım, Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş’ye aittir ve onun tarafından işletilir.

  Okulistik üyeliği, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler için ücretsizdir. Ancak sayılan üyelik çeşitleri için hangi içeriklerin ücretsiz olarak sağlanacağı, hangi içeriklerin ücretli üyelik satın alınarak sağlanacağını belirleme hakkı TEKNOLİST ‘ e aittir. TEKNOLİST bu konuda her türlü değişiklik yapma hakkını hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından seçilmiş olan üyelik türünün sağladığı kullanma biçimi , üçüncü kişilere bedelli – bedelsiz kiralanamaz, satılamaz.

 • MADDE 4

  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • 4.1. Üye, Okulistik’e üye olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, TEKNOLİST’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  • 4.2. Üye, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. TEKNOLİST ‘ in üyenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat talep hakkı saklıdır.
  • 4.3. Üye, OKULİSTİK ve şirkete ait diğer web sitelerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Platforma ve/veya platform üzerinden müstehcenlik içeren, materyaller göndermek; bir topluluğun ırkını veya etnik kökenini, dinini, yetersizliğini, cinsiyetini, yaşını, kıdem durumunu veya cinsel tercihini/cinsel kimliğini hedef alan nefret içerikli yayınlar; başkalarını taklit eden ya da yanıltıcı veya yanıltma niyeti taşıyan diğer davranışlar; kullanıcıların kredi kartı numarası, T.C. kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, ehliyet numarası ya da diğer kimlik numaraları veya herkes tarafından erişilemeyen diğer bilgilerini içeren yayınlar; yasa dışı, tehlikeli ve yasal olmayan eylemlere ilişkin yayınlar; virüs, solucan, Truva atları, kötü amaçlı yazılım veya zarar verecek diğer ögeleri içeren iletiler; ağların çalışmasına veya Teknolist’in ya da herhangi bir üçüncü tarafın altyapısına zarar verecek veya bunları etkileyecek içerikler; spam, kötü amaçlı komut dosyaları ve şifre avı saldırıları yasaktır.
  • 4.4. Üye, TEKNOLİST ‘ in kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve OKULİSTİK üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, çerez kullanmasına işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.
  • 4.5. TEKNOLİST, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Okulistik’ in ve şirketin diğer web sitelerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TEKNOLİST ‘ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  • 4.6. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında TEKNOLİST tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, OKULİSTİK ‘ e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve TEKNOLİST ‘ i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
  • 4.7. TEKNOLİST, üyelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.
  • 4.8. TEKNOLİST, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  • 4.9. TEKNOLİST, üyelik ve gizlilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm aboneler bakımından hüküm ifade edecektir.
  • 4.10. TEKNOLİST bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. TEKNOLİST, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde TEKNOLİST’ in sorumluluğu doğmayacaktır.
  • 4.11. TEKNOLİST, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu abonelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini 444 36 19 numaralı OKULİSTİK Çağrı Merkezine veya destek@okulistik.com e-posta adresine iletebilir.
  • 4.12. Taraflar, TEKNOLİST’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  • 4.13. Üye, www.okulistik.com ve TEKNOLİST ‘ e ait diğer web siteleri ve platformlarında yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Teknolist Bilgisayar Sistemleri Yazılım Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş.' ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.
 • MADDE 5

  İptal ve Cayma

  Üyenin, Üyelik başlangıç anından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır.Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla TEKNOLİST’e ulaşmasından itibaren üyelik iptal edilir. Cayma bildirimi için aşağıdaki iletişim kanallarından biri tercih edilebilir.

  Cayma Bildirimi

  • E-posta: destek@okulistik.com
  • Faks: 0216 428 8838
  • Posta Adresi: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Aydın İş Merkezi No:4 Kat:2 34710 Kadıköy / İstanbul
 • MADDE 6

  SÖZLEŞMENİN FESHİ

  TEKNOLİST, üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve üyenin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı TEKNOLİST’ den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • MADDE 7

  GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  • 7.1.Üyenin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve korunması TEKNOLİST tarafından oldukça önemlidir. TEKNOLİST, bu kapsamda üyenin kişisel verilerini iş bu sözleşmenin 8. Maddesinde yer alan gizlilik ve güvenlik politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve işleyebilmektedir. Gizlilik politikası, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, üyelik hizmetlerinden faydalanarak ve/veya bir üyelik oluşturarak gizlilik politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve işlenmesine izin vermiştir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için 444 36 19 numaralı OKULİSTİK çağrı merkezin arayabilir ya da destek@okulistik.com adresine mail atarak haklarınızı kullanabilirsiniz. TEKNOLİST’in Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında aydınlatma metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.
  • 7.2. Üye tarafından beyan edilen ve paylaşılmasına izin verilen kişisel veriler; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, ürünün kullanımı, ürünün ve üyeliğin kullanılması için gereken uygulamaların yürütülmesi, üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve üyeye özel satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla TEKNOLİST ya da iş ortakları tarafından gizlilik politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir ve kullanılır.
  • 7.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin TEKNOLİST tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. TEKNOLİST söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. madde uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka uygun olmayan veri işlemelerin önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
  • 7.4. TEKNOLİST e ait web sitelerini kullanımı sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi gözetilerek, meşru menfaatlerimiz kapsamında ve bazı çerezler kullanılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için TEKNOLİST çerez politikamıza bu linkten ulaşabilirsiniz. Üye bu üyelik ve gizlilik sözleşmesini kabul ettiğinde TEKNOLİST ‘ e ait web sitelerinde çerez kullanıldığını anladığını ve bundan dolayı TEKNOLİST’ den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • MADDE 8

  TEKNOLİST GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

  • 8.1- TEKNOLİST kullanıcılarının gizlilik hakkına saygı gösterir ve en iyi deneyim ve ürünleri sunmayı kendine hedef olarak belirler.
  • 8.2- Tüm hakları TEKNOLİST ‘ e ait olan www.oklistik.com ve diğer web siteleri içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme OKULİSTİK ‘in sahip olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altındadır.
   Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumludur. www.okulistik.com ve şirkete ait diğer web sitelerinden TEKNOLİST ‘ e ait olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu İnternet sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme yükümlülüğü üyeye aittir.
   İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetlerin, sayfaların, bilgilerin, görsel unsurların önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı TEKNOLİST tarafından saklı tutulur.
  • 8.3-OKULİSTİK  üyeliği bizzat üyeye aittir. Üyelik bilgilerinizi üçüncü kişilerle ilgili kanuna uygun olmayan şekilde paylaşılamaz ve bu verilerin güvenliğinden ilgili kanun uyarınca üye ve TEKNOLİST birlikte sorumludur.
  • 8.4-OKULİSTİK ‘ te yer alan içerikler. bilgiler ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları TEKNOLİST ‘e aittir, bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz.
  • 8.5-Bu İnternet sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. TEKNOLİST , bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet,belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. www.okulistik.com internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, TEKNOLİST sorumlu olmaz.
  • 8.6-TEKNOLİST ‘’in kullanıcılarından topladığı bilgiler, ancak ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplamasına izin verilen bilgilerdir. Bilgileriniz ve kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde idari, teknik ve fiziksel korumalarla korunmaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde aktarılır ve 3.kişilerle paylaşılmaz.
   Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilen kişisel verileriniz, TEKNOLİST tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanılması, www.okulistik.com ya da TEKNOLİST ‘ e ait diğer web sitelerine giriş yapılması ve kullanılması, OKULİSTİK çağrı merkezimizin ya da şirketimizin aranması, şirketimizce düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlara katılmanız durumunda işlenebilecektir. Bu veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda gerçekleşebilecektir.
  • 8.7-Kişisel verileriniz, TEKNOLİST tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen anlam ve kapsamda; TEKNOLİST tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla TEKNOLİST ‘ in ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.
   İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ilgili kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.
  • 8.8 -6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren kvkk_talep_formu.rtf‘ de ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu talep formu ile talebinizin imzalı bir nüshasını Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Aydın İş Merkezi No:4 Kat:2 34710 Kadıköy / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi  destek@okulistik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
   Kişisel verilerinizin;
   a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
   b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
   e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
   g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
   Talebiniz ile ilgili olarak TEKNOLİST sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. TEKNOLİST’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘na uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır. TEKNOLİST kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasına buradan ulaşabilirsiniz
 • MADDE 9

  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  İş bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 • MADDE 10

  YÜRÜRLÜK

  Üyenin , üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.