Sınav Değerlendirme Kılavuzu

2. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve İngilizce grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 15 %30
2 Matematik 15 %30
3 Hayat Bilgisi 15 %30
4 İngilizce 5 %10
  TOPLAM 50 %100

3. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve Yabancı Dil grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

Her bir soru grubuna eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 15 %23.077
2 Matematik 15 %23.077
3 Fen Bilimleri 15 %23.077
4 Hayat Bilgisi 15 %23.077
5 Yabancı Dil 5 %7,692
  TOPLAM 65 %100

4. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ile Din K. ve Ahlak B. grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

Her bir soruyaeşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 15 %18.75
2 Matematik 15 %18.75
3 Fen Bilimleri 15 %18.75
4 Sosyal Bilgiler 15 %18.75
5 Yabancı Dil 10 %12.50
5 Din K. ve Ahlak B. 10 %12.50
  TOPLAM 80 %100

5, 6, 7. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ile Din K. ve Ahlak B. grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

Ağırlık Katsayıları Tablosu
1 Türkçe 15 %16.6667
2 Matematik 15 %16.6667
3 Fen Bilimleri 15 %16.6667
4 Sosyal Bilgiler 15 %16.6667
5 Yabancı Dil 15 %16.6667
6 Din K. ve Ahlak B. 15 %16.6667
  TOPLAM 90 %100

8. Sınıf İçin Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ile Din K. ve Ahlak B. grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

Ağırlık Katsayıları Tablosu
1 Türkçe 20 %16.6667
2 Matematik 20 %16.6667
6 Din K. ve Ahlak B. 20 %16.6667
3 Fen Bilimleri 20 %16.6667
4 T.C. İnk. Tar. ve Ata. 20 %16.6667
5 Yabancı Dil 20 %16.6667
  TOPLAM 120 %100