Sınav Değerlendirme Kılavuzu

2. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

 • Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve İngilizce grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.
 • Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.
 • Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe %30
2 Matematik %30
3 Hayat Bilgisi %30
4 İngilizce %10
  TOPLAM %100

3. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

 • Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve Yabancı Dil grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.
 • Her bir soru grubuna eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.
 • Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe %23.077
2 Matematik %23.077
3 Fen Bilimleri %23.077
4 Hayat Bilgisi %23.077
5 Yabancı Dil %7,692
  TOPLAM %100

4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri (TEOG)

İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılan sınavların değerlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ile ilgili belirlenen esaslara göre tek bir puan türünde hesaplanarak yapılır. Buna göre;

 • Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.
 • Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır.
 • Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
 • Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.
Ağırlık Katsayıları Tablosu
1 Türkçe 4
2 Matematik 4
3 Din K. ve Ahlak B. 2
4 Fen ve Teknoloji 4
5 Sosyal Bilgiler 2
6 Yabancı Dil 2
  TOPLAM 18