Sınav Değerlendirme Kılavuzu

2. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

• Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

• Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve İngilizce grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

• Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

• Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

• Sınav süresi 65 dakikadır.

Etkinlik Uygulamaları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 20 %30.7692
2 Matematik 20 %30.7692
3 Hayat Bilgisi 15 %23.0769
4 İngilizce 10 %15.3846
  TOPLAM 65 %100
Online Değerlendirme/Hazırlık Sınavları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 15 %33,3333
2 Matematik 15 %33,3333
3 Hayat Bilgisi 10 %22,2222
4 İngilizce 5 %11,1111
  TOPLAM 45 %100

3. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

• Bu sınıfların yaş gruplarında, eğitim bilimcilerin tavsiyeleri dikkate alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

• Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve Yabancı Dil grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

• Her bir soru grubuna eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

• Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

• Sınav süresi 80 dakikadır.

Etkinlik Uygulamaları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 20 %25
2 Matematik 20 %25
3 Fen Bilimleri 15 %18,75
4 Hayat Bilgisi 15 %18,75
5 Yabancı Dil 10 %12,5
  TOPLAM 80 %100
Online Değerlendirme/Hazırlık Sınavları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 15 %27,2727
2 Matematik 15 %27,2727
3 Fen Bilimleri 10 %18,1818
4 Hayat Bilgisi 10 %18,1818
5 Yabancı Dil 5 %9,0909
  TOPLAM 55 %100

4. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

• Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ile Din K. ve Ahlak B. grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

• Her bir soruyaeşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

• Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

• Sınav süresi 90 dakikadır.

Etkinlik Uygulamaları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 20 %22.2222
2 Matematik 20 %22.2222
3 Fen Bilimleri 15 %16.6666
4 Sosyal Bilgiler 15 %16.6666
5 Din K. ve Ahlak B. 10 %11.1111
6 Yabancı Dil 10 %11.1111
  TOPLAM 90 %100
Online Değerlendirme/Hazırlık Sınavları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 15 %23,0769
2 Matematik 15 %23,0769
3 Fen Bilimleri 15 %23,0769
4 Sosyal Bilgiler 10 %15,3846
5 Din K. ve Ahlak B. 5 %7,6923
6 Yabancı Dil 5 %7,6923
  TOPLAM 65 %100

5, 6, 7. Sınıflar İçin Değerlendirme Yöntemleri

• Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ile Din K. ve Ahlak B. grubu soruları için verilen doğru cevap ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir. Bu gruba yapılan sınavlarda yanlış cevap, doğru cevabı götürmez.

• Her bir soruya eşit ağırlık verilir. Sınav puanı her bir soru grubunda öğrencinin doğru yaptığı soruların toplam soru sayısına oranlanması ve bu oranların toplanarak yüzlük sisteme çevrilmesi ile yapılır.

• Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

• Sınav süresi 100 dakikadır.

Değerlendirme, Online Değerlendirme/Hazırlık Sınavları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe 15 %20
2 Matematik 15 %20
3 Fen Bilimleri 15 %20
4 Sosyal Bilgiler 10 %13,3333
5 Din K. ve Ahlak B. 10 %13,3333
6 Yabancı Dil 10 %13,3333
  TOPLAM 75 %100

8. Sınıf İçin Değerlendirme Yöntemleri

• Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

• Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

• Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

• Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

• Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

• Her alt test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

• Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

• Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.

• Sınav süresi; sayısal bölüm için 80 dakika, sözel bölüm için 75 dakikadır.

Değerlendirme, Online Değerlendirme/Hazırlık Sınavları Bölüm Ağırlıkları Tablosu
1 Türkçe Sözel 20 4
2 T.C. İnk. Tar. ve Ata. 10 1
3 Din K. ve Ahlak B. 10 1
4 Yabancı Dil 10 1
5 Matematik Sayısal 20 4
6 Fen Bilimleri 20 4
    TOPLAM 90 15