OKULİSTİK MERKEZÎ SINAV SAYFASI

Liselere Hazırlık

Merkezî Sınav Puan Hesaplama *

(*) MEB tarafından resmî ortalama ve standart sapmalar henüz açıklanmadığı için Merkezî Sınav Puanının yaklaşık izdüşümünü vermektedir.

Okulistik Ders Video Örnekleri

8. Sınıf Matematik

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf İngilizce