Yeterlilik - Tezlik - Süreklilik Fiili
Türkçe
7. Sınıf
Konu ve Kazanımlar:
  • KAVRAMLAR VE ÇAĞRIŞIMLAR
  • Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller
  • Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. (Kavramlar ve Çağrışımlar)
  • KİŞİSEL GELİŞİM
  • Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller
  • Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. (Kişisel Gelişim)