İlk Türk Devletleri
Sosyal Bilgiler
6. Sınıf
Konu ve Kazanımlar:
  • İPEK YOLUNDA TÜRKLER
  • İlk Türk Devletleri
  • Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.
  • Geçmişten Günümüze Türk Ordusu
  • Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.