İnsan Hak ve Hürriyetleri, Olumlu Davranışlar
Hayat Bilgisi
3. Sınıf
Konu ve Kazanımlar:
 • BENİM EŞSİZ YUVAM
 • Birbirimizin Haklarına Saygılı Olalım
 • Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler.
 • Atatürk ve İnsan Hakları
 • Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.
 • Görgü Kuralları
 • Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir.
 • Amaçlarımız
 • Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar.
 • Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.
 • Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır.